ด่วน! สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ออกแถลงการณ์ แล้ว!!

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมพัฒน์ แถลงการณ์ โรงเรียนไม่เพิกเฉย ชี้โรงเรียนได้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างมีขั้นตอนมาตามลำดับ ขอเป็นกำลังใจให้โรงเรียนผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนผู้สื่อข่าวโตโจ้นิวส์รายงานว่า พลอากาศตรีหม่อมหลวงเฉกฉันท์ เกษมสันต์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้ออกประกาศโดยมีเนื้อหาดังนี้ ตามที่ขณะนี้ได้มีกระแสข่าวเกี่ยวกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ซึ่งเกิดจากการที่บุคคลต่างๆ นำเสนอข่าว หรือแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากเกี่ยวกับเหตุการณ์อันไม่ปกติของโรงเรียน ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความสับสน ความไม่สบายใจ หรือความวิตกกังวลของผู้ปกครอง และกระทบต่อความรู้สึกของนักเรียนจำนวนมาก

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองและครู อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมมาตรฐาน การศึกษา ศีลธรรม วัฒนธรรม และสวัสดิภาพของนักเรียน และเยาวชน ขอประกาศสนับสนุนโรงเรียนในทุกวิธีการ ซึ่งที่ผ่านมาทางสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ได้ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดและพบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างมีขั้นตอนมาตามลำดับ

ทั้งนี้ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอเป็นกำลังใจให้โรงเรียนผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคน และแจ้งให้ทราบว่าปัจจุบันทางโรงเรียนไม่ได้เพิกเฉย ยังคงกำลังดำเนินการในขั้นตอนต่อไปอยู่อย่างเหมาะสมเกิดผลดีทั้งต่อทางโรงเรียน และต่อเยาวชนที่ตกเป็นข่าว จึงขอให้ทุกฝ่ายอดทน อดกลั้น มีความเชื่อมั่น และติดตามข่าวจากประกาศของทางโรงเรียน ต่อไป