แจ้งข่าวสำคัญ แจกเงิน 10,000 บ. มีสิทธิได้รับทุกคนเพื่อใช้ซื้อของอะไรก็ได้ ล่าสุดคลังเฉลยแล้ว

 

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ออกมาเรื่องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงิน 700 บาท และได้รับเงินช่วยเหลือ 10,000 บาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จจากที่มีการส่งต่อข้อมูลว่า ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงิน 700 บาท และได้รับเงินช่วยเหลือ 10,000 บาท ทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า ทางกระทรวงการคลังไม่มีนโยบายแจกเงินดังกล่าว ข้อมูลดังกล่าวเป็นการส่งต่อข้อความที่ไม่เป็นจริง และไม่ได้มาจากหน่วยงานรัฐ

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.mof.go.th หรือโทร. 1689


บทสรุปของเรื่องนี้คือ : กระทรวงการคลังไม่มีนโยบายแจกเงินดังกล่าว ข่าวสารที่เผยแพร่ไม่ได้มาจากหน่วยงานรัฐฯ

เรียบเรียง สยามนิวส์